fbpx

Światło Bioptron właściwości i działanie

Bioptron
1 min – 1 zł
Karnet 100 min – 87 zł
Karnet 200 min – 140 zł
Maksymalny czas naświetlania jednej okolicy ciała – 15 min

CZYM JEST ŚWIATŁO BIOPTRON?

System Terapii Światłem
BIOPTRON jest opatentowanym
na skalę światową urządzeniem medycznym ze specjalnym mechanizmem optycznym, które emituje światło o widmie podobnym do tej części widma elektromagnetycznego, która jest wytwarzana w naturze przez słońce, ale bez promieniowania UV.

Terapia Światłem BIOPTRON może w sposób naturalny wzmacniać regeneracyjne i utrzymujące równowagę zdolności organizmu, przez co pomaga organizmowi wyzwalać jego własny potencjał leczniczy. Po dojściu do tkanek energia światła wspomaga proces biostymulacji (co oznacza, że w pozytywny sposób stymuluje różnorodne procesy biologiczne w organizmie a tym samym wzmaga funkcje organizmu).

Terapia przyjazna dla użytkownika, bez użycia farmaceutyków
Technologia BIOPTRON zyskała szerokie zastosowanie i uznanie w medycynie jako środek medyczny przyjazny dla użytkownika, skuteczny i pozbawiony negatywnych cech środków farmakologicznych. W okresie ponad 15 lat badań klinicznych na całym świecie okazała się ona pomocna w zachowawczym leczeniu ostrych i chronicznych obrażeń jak również ran pooperacyjnych.
Filozofia Hipokratesa w leczeniu zaczęła ponownie wywierać wpływ na medycynę: “Primum non nocere” (“Po pierwsze – nie szkodzić “) i “Uszanuj uzdrawiającą moc natury”.

Zgodnie z Dyrektywą nr 93/42/EEC System Terapii Światłem BIOPTRON został zatwierdzony jako urządzenie medyczne.

EFEKTY BIOSTYMULACYJNE
Światło BIOPTRON wywiera biostymulacyjne efekty: przy kontakcie ze skórą stymuluje ono światłoczułe struktury międzykomórkowe i molekuły. To inicjuje reakcje łańcuchowe w komórkach i wyzwala tak zwane reakcje wtórne, które nie ograniczają się wyłącznie do obszaru skóry poddanego kuracji ale mogą obejmować cały organizm.

STYMULUJE I MODULUJE
Terapia Światłem BIOPTRON stymuluje i moduluje procesy naprawcze i regeneracyjne, jak również procesy systemu obronnego organizmu człowieka.

DZIAŁA W SPOSÓB NATURALNY
Terapia Światłem BIOPTRON działa w sposób naturalny przez wzmacnianie zdolności regeneracyjnych organizmu, a tym samym pomaga organizmowi wyzwolić jego własny potencjał leczenia.

Wykorzystanie światła BIOPTRON jako narzędzia terapeutycznego zyskało popularność w różnorodnych zastosowaniach od czasu jego opracowania przed ponad 15 laty.

WŁAŚCIWOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE

POLARYZACJA
Światło BIOPTRON jest światłem spolaryzowanym: jego fale poruszają się (oscylują) w równoległych płaszczyznach. Światło emitowane przez urządzenia BIOPTRON osiąga stopień polaryzacji powyżej 95%.
wykres polarization 1 wykres polarization 2

polaryzacja ponad 95% Polaryzacja przez odbicie
emitowanego widma

POLICHROMIA
Światło BIOPTRON jest światłem polichromatycznym. Oznacza to, że zawiera ono nie jedną długość fali (jak światło laserowe) lecz szeroki zakres, obejmujący światło widzialne i część zakresu podczerwieni. Zakres długości fal Światła BIOPTRON wynosi od 480 nm do 3400 nm.
Widmo elektromagnetyczne BIOPTRON nie zawiera promieniowania ultrafioletowego!

wykres polichromia

NIEKOHERENCJA
W odróżnieniu od światła laserowego, światło BIOPTRON jest światłem niekoherentnym, lub “nie w fazie”. Oznacza to, że fale świetlne nie są zsynchronizowane.

wykres incoherency 1 wykres inconherency 2

Światło lasera – koherentne w fazie Światło Bioptron – niekoherentne,
nie w fazie

NISKA ENERGIA
Światło BIOPTRON ma niską gęstość energii. Ta gęstość energii wywiera efekty biostymulacyjne i pozwala światłu na pozytywne stymulowanie różnych procesów biologicznych w organizmie.

wykres lowenergy